چاپخانه دارالوارث، کربلا، عراق

چاپخانه دارالوارث، کربلا، عراق

مسئولیت:

هدف: 

توضیحات:

 

کارفرما

شرکت مهندسین مشاور شاربوم

تاریخ آغاز پروژه

03 اسفند 1396

برچسب

تجاری, طراحی معماری, مدلسازی اطلاعات ساختمان