مشاور پایداری و انرژی ساختمان سبز نظام مهندسی شهر اندیشه

مشاور پایداری و انرژی ساختمان سبز نظام مهندسی شهر اندیشه

مسئول: احمد عسکری، نوشین ابوالحسنی

توضیحات:

تحلیل اطلاعات اقلیمی شهر اندیشه و ارائه راهبردهای ساختمان سبز

تحلیل روشنایی

ارائه راهکارهای هوشمندسازی ساختمان

تحلیل روشنایی

تهویه طبیعی

برآورد سیستم های خورشیدی، طراحی سایه‌­بان

ارتقای بهره‌وری آب

ارتقای بهره­‌وری انرژی ساختمان

کارفرما

شرکت کیسون

تاریخ آغاز پروژه

24 بهمن 1397

برچسب

اداری, مشاور انرژی و پایداری