مشاور پایداری و انرژی مجموعه اداری اتاق بازرگانی تهران

مشاور پایداری و انرژی مجموعه اداری اتاق بازرگانی تهران

مسئول: احمد عسکری

توضیحات:

شناسایی نقاط بحرانی گرمایش و سرمایش

تحلیل روشنایی

طراحی سایه­‌بان

شناسایی پل­‌های حرارتی

تعیین مشخصات سطوح نورگذر

برآورد سیستم های خورشیدی

ارتقای بهره‌وری انرژی ساختمان (189 کیلووات ساعت بر مترمربع)

کارفرما

شرکت کیسون

تاریخ آغاز پروژه

24 بهمن 1397

برچسب

اداری, مشاور انرژی و پایداری