Please select your page

زمینه های فعالیت گروه سان

مشاوره در مرحله طراحی ساختمان

مهمترین و بهترین مرحله برای اعمال سیاست های صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان مرحله طراحی است. در این مرحله است که میتوان بدون پرداخت هزینه اضافی، تدابیر بسیاری را اندیشید که علاوه بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان از انرژی های تجدید پذیر موجود در محیط مانند خورشید، باد و زمین استفاده کرد و تا حدود زیادی از نیاز به انرژی کاست.

 

فعالیت های گروه تخصصی ساختمان و انرژی (گروه سان) در مرحله طراحی:

مشاوره در زمینه کاهش مصرف انرژی ساختمان در فاز یک و دو طراحی

طراحی جزئیات ساخت با رویکرد کاهش مصرف انرژی

 برآورد پتانسیل استفاده از نور روز و همچنین طراحی روشنایی ساختمان با درنظر گرفتن حداکثر استفاده از نور طبیعی

مشاوره در زمینه طراحی تأسیسات ساختمان(گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع(

محاسبه کوران و تهویه طبیعی درون ساختمان و طراحی ترکیبی سیستم های تهویه طبیعی و مکانیکی

 

ممیزی انرژی ساختمان های موجود

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان در مراحل مختلف عمر بنا قابل اجرا است و در هر مرحله ای باید متناسب با شرایط بنا در آن مرحله شیوه عمل و تصمیمات لازم اتخاذ گردد. زمانی که ساختمانی ساخت شده و در حال بهره برداری است و در حین استفاده از آن تصمیم گرفته می شود که آن را از لحاظ میزان مصرف انرژی بهینه سازی نمایند باید قبل از هر تصمیمی که منجر به اجرای اقدامات ساختمانی شود که مستلزم پرداخت هزینه است اقدام به ممیزی انرژی (ارزیابی انرژی) ساختمان شود.که این کار با ابزار های اندازه گیری متعدد و بررسی قبض های انرژی مصرفی ساختمان صورت می پذیرد و پس از مشخص شدن میزان و کیفیت مصرف انرژی در ساختمان در مورد راهکار های بهینه سازی مصرف تصمیم گیری های لازم صورت می پذیرد.